obnizka-stopy-bazowej

Obniżka stopy bazowej

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, informujemy, iż stopa
bazowa obowiązująca w Polsce od dnia 01.01.2021r. wynosi 0,23%.

Od 1.01.2021r. w Podlaskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach obowiązuje oprocentowanie zmienne od 1,23% dla pożyczki eksportowej oraz od 2,23% dla pozostałych pożyczek.