PFR-podlaskie-finansowanie

Zmiana oprocentowania pożyczek

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, informujemy, iż stopa bazowa obowiązująca w Polsce od dnia 01.11.2021r. wynosi 0,24%.

Od 1.11.2021r. w Podlaskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach obowiązuje oprocentowanie zmienne od 1,24% dla pożyczki eksportowej oraz od 2,24% dla pozostałych pożyczek.