magnifier-5245329_640

Zmiana oprocentowania pożyczek

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, informujemy, iż stopa bazowa obowiązująca w Polsce od dnia 01.12.2021r. wynosi 0,53%.

Od 01.12.2021r. w Podlaskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach obowiązuje oprocentowanie zmienne od 1,53% dla pożyczki eksportowej i płynnościowej oraz od 2,53% dla pozostałych pożyczek.