pexels-pixabay-259165

Zmiana oprocentowania pożyczek

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, informujemy, iż stopa bazowa obowiązująca w Polsce od dnia 01.01.2022r. wynosi 1,21%.

Od 01.01.2022r. w Podlaskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach obowiązuje oprocentowanie zmienne od 2,21% dla pożyczki eksportowej i płynnościowej oraz od 3,21% dla pozostałych pożyczek.