pexels-fauxels-3184465

Pożyczka konsolidacyjna

Dzięki decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego wprowadzamy do oferty Pożyczkę konsolidacyjną. Maksymalna kwota pożyczki to aż 3.0 mln PLN z okresem kredytowania do 120 m-cy. Pożyczka jest udzielana na  spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą (max. 10% spłacanych zobowiązań)

pexels-miguel-á-padriñán-585292

Zmiana oprocentowania pożyczek

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, informujemy, iż stopa bazowa obowiązująca w Polsce od dnia 01.06.2022r. wynosi 4,88%.

Od 01.06.2022r. w Podlaskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach obowiązuje oprocentowanie od 5,63% dla pożyczki eksportowej i płynnościowej oraz od 6,38% dla pozostałych pożyczek.