WYSOKA JAKOŚĆ POŻYCZEK FIRMOWYCH

Oferujemy instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP w województwie podlaskim.


Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. istnieje od 25 listopada 2004r .(wcześniej jako  Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.). Jest spółką samorządową i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP w województwie podlaskim.

Spółka działa pod firmą Podlaski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Może też używać skrótu firmy: PFR Sp. z o.o. Jej siedzibą jest Łomża– ul. Generała Władysława Sikorskiego 166 lok. 1.11. Spółka działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 765 000,00 zł (100% – udziałów). Województwo Podlaskie posiada 1530  udziałów Spółki Podlaski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednego udziału wynosi: 500,00 zł.

Three business people in the workplace. Two women and man sitting in the office working together.

PFR Sp. z o.o.istnieje od 25 listopada 2004 r.

Województwo Podlaskie posiada 1530 udziałów

Cena nominalna jednego udziału wynosi: 500,00 zł

0
Kapitał zakładowy
0 %
Województwo Podlaskie
cena nominalna
CO ROBIMY

DZIĘKI NAM MARZENIA O ROZWOJU TWOJEJ FIRMY MOGĄ SIĘ SPEŁNIĆ

Celem działalności Funduszu jest zarządzanie środkami finansowymi w obszarze wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do finansowania. Naszym zadaniem jest również wzmocnienie aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych z Podlasia, poprzez wzmocnienie ich pozycji, zwiększenie konkurencyjności i rozwijanie działalności gospodarczej. Zdywersyfikowany system Instrumentów Finansowych pomaga firmom w uzyskaniu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności gospodarczej oraz, co istotne, jest dostępny dla całego obszaru województwa podlaskiego. Spółka jako fundusz pożyczkowy udziela pożyczek dla firm oferując pożyczkę obrotową, eksportową i na nieruchomość.

PFR-podlaskie-finansowanie

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego przez Fundusz jest prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności na terenie Województwa Podlaskiego z zarejestrowaną siedzibą firmy lub jej oddziałem.

pozyczki

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)

Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)

Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD.64.19.Z)

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

Działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)