obnizka-stop-procentowych

Obniżka oprocentowania pożyczek

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, informujemy, iż stopa bazowa obowiązująca w Polsce od dnia
01.03.2021r. wynosi 0,15%.

Od 1.03.2021r. w Podlaskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach obowiązuje oprocentowanie od 1,15% dla pożyczki eksportowej i antykryzysowej oraz od 2,15% dla pozostałych pożyczek. Oprocentowanie pożyczek jest zmienne z wyłączeniem pożyczki antykryzysowej.