Oferta pożyczek

Kto może ubiegać się o POŻYCZKĘ ?

Przedsiębiorcy z sektora MŚP( mikro, mali i średni) oraz duzi (w przypadku pożyczki pomocowej)
posiadający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie województwa podlaskiego


  • Oprocentowanie 8,17% dla MŚP lub 9,17% dla dużych przedsiębiorstw dla pożyczki pomocowej
  • oprocentowanie od 8,22% dla pożyczki eksportowej
  • oprocentowanie pozostałych pożyczek od 8,72%
  • kwota pożyczki od 10.000,-
  • oprocentowanie zmienne, okresowo stałe lub stałe (dla pożyczki pomocowej)

Obrotowa

Kwota od 10.000,- do 1.500.000,- , okres kredytowania do 60 m-cy, cel: bieżąca działalność gospodarcza.

Eksportowa

Kwota od 10.000,- do 500.000,-, okres kredytowania do 72 m-cy cel: wsparcie eksportu.

Na nieruchomość

(zakup, budowa, modernizacja), kwota od 10.000,- do 3.000.000, - okres kredytowania do 180 m-cy.

Inwestycyjna

Kwota do 2 mln,- okres kredytowania do 96 m-cy, cel: zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych ruchomości niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej

Konsolidacyjna

kwota do 3.0 mln ,- okres kredytowania do 120 m-cy, cel: spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą (max. 10% spłacanych zobowiązań)

POMOCOWA

Pożyczka z pomocą publiczną, kwota: maksymalnie 3 mln PLN, jednak nie więcej niż:

1) 15% średnich rocznych obrotów przedsiębiorcy ogółem za ostatnie trzy zamknięte okresy obrachunkowe
lub
2) 50% kosztów energii za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek do PFR Sp. z o.o.,

,- okres kredytowania do 72m-cy, cele: inwestycyjne lub obrotowe nakierowane na łagodzenie skutków społeczno-gospodarczych agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;

Warunki ubiegania się o pożyczkę:

1)obniżenie o minimum 10% osiągniętego dochodu brutto firmy, w okresie ostatnich 6 rozliczonych miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w porównaniu do okresu analogicznych 6 miesięcy w roku/latach poprzednich;
lub
2)wzrost o minimum 15% kosztów działalności firmy ogółem (kosztów operacyjnych, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych) w okresie ostatnich 6 rozliczonych miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w porównaniu do okresu analogicznych 6 miesięcy w roku/latach poprzednich.

oferta_pozyczek

Potrzebujesz pożyczki na ROZWÓJ FIRMY?

  • brak prowizji za rozpatrzenie i udzielenie pożyczki
  • indywidualne podejście do Klienta

Dlaczego warto ?

Poznaj czym się wyróżniamy jako fundusz pożyczkowy

demo-attachment-82-033-deadline

NISKIE KOSZTY

Oprocentowanie zmienne lub okresowo stałe od 7,77% dla pożyczki eksportowej oraz 8,27% dla pozostałych pożyczek.

Dla pożyczki pomocowej stałe równe  8,17% dla MŚP lub 9,17% dla dużych przedsiębiorstw.

demo-attachment-79-006-medal

BRAK PROWIZJI

Brak prowizji za rozpatrzenie i udzielenie pożyczki
demo-attachment-80-014-stopwatch

OKRES SPŁATY

Do 15 lat przy finansowaniu nieruchomości

demo-attachment-83-034-speaker

CIĄGŁY NABÓR

CAŁY CZAS ROZPATRUJEMY WNIOSKI

demo-attachment-216-search-optimize

KWOTA POŻYCZKI

OD 10.000,- DO 3.000.000,- W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU POŻYCZKI

demo-attachment-89-support

WSPARCIE FINANSOWE

POMAGAMY W POZYSKANIU POŻYCZKI