Oferta pożyczek

Kto może ubiegać się o POŻYCZKĘ ?

Przedsiębiorcy z sektora MŚP( mikro, mali i średni) oraz duzi (w przypadku pożyczki pomocowej)
posiadający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie województwa podlaskiego


  • Oprocentowanie od 1,5% dla pożyczek z pomocą de minimis
  • Oprocentowanie pozostałych pożyczek od 6,78%
  • Kwota pożyczki od 10.000,-
  • Oprocentowanie zmienne, okresowo stałe lub stałe (dla wybranych produktów)

Obrotowa

Kwota od 10.000,- do 1.500.000,- , okres kredytowania do 60 m-cy, cel: bieżąca działalność gospodarcza.

Eksportowa

Kwota od 10.000,- do 500.000,-, okres kredytowania do 72 m-cy cel: wsparcie eksportu.

Na nieruchomość

(zakup, budowa, modernizacja), kwota od 10.000,- do 3.000.000, - okres kredytowania do 180 m-cy.

Inwestycyjna

Kwota do 2 mln,- okres kredytowania do 96 m-cy, cel: zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych ruchomości niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej

KONSOLIDACYJNA

kwota do 3.0 mln ,- okres kredytowania do 120 m-cy, cel: spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą (max. 10% spłacanych zobowiązań)

ANTYIFLACYJNA - z pomocą de minimis

Pożyczka z pomocą de minimis; kwota: maksymalnie 1,5 mln PLN, jednak nie więcej niż 15% średnich rocznych przychodów z działalności podstawowej przedsiębiorcy za ostatnie dwa zamknięte okresy obrachunkowe; oprocentowanie stałe 5% w skali roku; okres kredytowania do 72m-cy; cele: inwestycyjno-obrotowe nakierowane na przeciwdziałanie skutkom podwyższonej inflacji;

Warunki ubiegania się o pożyczkę:

1) obniżenie o minimum 10% osiągniętego dochodu brutto firmy, porównując 6 rozliczonych, ostatnich miesięcy roku bieżącego (poprzedzających miesiąc złożenia wniosku) do analogicznych 6 miesięcy w roku poprzednim;
lub
2) wzrost o minimum 10% kosztów działalności ogółem (kosztów operacyjnych, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych) w 6 rozliczonych, ostatnich miesiącach roku bieżącego (poprzedzających miesiąc złożenia wniosku) do analogicznych 6 miesięcy w roku poprzednim.

NADZWYCZAJNA - z pomocą de minimis

Pożyczka z pomocą de minimis; kwota: maksymalnie 1,0 mln PLN; okres kredytowania do 72 m-cy; oprocentowanie stałe 1,5% w skali roku; cele: inwestycyjne, inwestycyjno-obrotowe i obrotowe związane z odbudową miejsc pracy (zachowaniu ciągłości działania przedsiębiorcy) po zajściu zdarzeń losowych.

Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest wystąpienie zdarzenia losowego związanego z działaniem jednego z żywiołów ognia, wody, wiatru i ziemi.

oferta_pozyczek

Potrzebujesz pożyczki na ROZWÓJ FIRMY?

  • brak prowizji za rozpatrzenie i udzielenie pożyczki
  • indywidualne podejście do Klienta

Dlaczego warto ?

Poznaj czym się wyróżniamy jako fundusz pożyczkowy

demo-attachment-82-033-deadline

NISKIE KOSZTY

oprocentowanie zmienne, okresowo stałe lub stałe (dla wybranych produktów)

demo-attachment-79-006-medal

BRAK PROWIZJI

Brak prowizji za rozpatrzenie i udzielenie pożyczki
demo-attachment-80-014-stopwatch

OKRES SPŁATY

Do 15 lat przy finansowaniu nieruchomości

demo-attachment-83-034-speaker

CIĄGŁY NABÓR

CAŁY CZAS ROZPATRUJEMY WNIOSKI

demo-attachment-216-search-optimize

KWOTA POŻYCZKI

OD 10.000,- DO 3.000.000,- W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU POŻYCZKI

demo-attachment-89-support

WSPARCIE FINANSOWE

POMAGAMY W POZYSKANIU POŻYCZKI