płynnościowa

Pożyczka płynnościowa

Dzięki decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego wprowadzamy do oferty pożyczkę płynnościową dla firm z obszarów objętych stanem wyjątkowym.

Pożyczka płynnościowa to pożyczka do 100 tyś PLN z okresem karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy. Nie pobieramy prowizji. Oferujemy niskie oprocentowanie.