UDZIAŁOWCY

Poznaj naszych udziałowców

PFR Sp. z o.o.istnieje od 25 listopada 2004 r.

Województwo Podlaskie posiada 1530 udziałów

Cena nominalna jednego udziału wynosi: 500,00,-

0
Kapitał zakładowy
0 %
Województwo Podlaskie
cena nominalna