pexels-pixabay-259165

Zmiana oprocentowania pożyczek

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, informujemy, iż stopa bazowa obowiązująca w Polsce od dnia 01.01.2023r. wynosi 7,62%.

Od 01.01.2023r. w Podlaskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach udzielanych na warunkach rynkowych obowiązuje oprocentowanie od 8,22% dla pożyczki eksportowej oraz od 8,72% dla pozostałych pożyczek.