pexels-breakingpic-3305

Zmiana oprocentowania pożyczek

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, informujemy, iż stopa bazowa obowiązująca w Polsce od dnia 01.03.2022r. wynosi 2,85%.

Od 01.03.2022r. w Podlaskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach obowiązuje oprocentowanie zmienne od 3,85% dla pożyczki eksportowej i płynnościowej oraz od 4,85% dla pozostałych pożyczek.