pexels-miguel-á-padriñán-585292

Zmiana oprocentowania pożyczek

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, informujemy, iż stopa bazowa obowiązująca w Polsce od dnia 01.06.2022r. wynosi 4,88%.

Od 01.06.2022r. w Podlaskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach obowiązuje oprocentowanie od 5,63% dla pożyczki eksportowej i płynnościowej oraz od 6,38% dla pozostałych pożyczek.