money-g475923477_1920

Zmiana oprocentowania pożyczek

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, informujemy, iż stopa
bazowa obowiązująca w Polsce od dnia 01.10.2021r. wynosi 0,18%.

Od 1.10.2021r. w Podlaskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach obowiązuje oprocentowanie zmienne od 1,18% dla pożyczki eksportowej oraz od 2,18% dla pozostałych pożyczek.