pexels-pixabay-128867

Zmiana oprocentowania pożyczek

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, informujemy, iż stopa bazowa obowiązująca w Polsce od dnia 01.05.2022r. wynosi 4,06%.

Od 01.05.2022r. w Podlaskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach obowiązuje oprocentowanie od 5,06% dla pożyczki eksportowej i płynnościowej oraz od 6,06% dla pozostałych pożyczek.