ZARZĄD

Artur Duda - Prezes Zarządu

Artur Duda jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne i całą swoją karierę zawodową związał z szeroko pojętym sektorem finansowym.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Grupie Banku BPS S.A., gdzie praca w Departamencie Skarbu pozwoliła mu poznać zarówno zasady i mechanizmy rynku finansowego jak i jego instrumenty wykorzystywane w przedsiębiorstwach do zarządzania finansami. W Grupie BPS  organizował i kształtował działalność jako Prezes Zarządu spółki BS Leasing S.A. podmiotu prowadzącego leasing zwrotny nieruchomości, a także pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej BPS Leasing S.A. 

Zdobyte już w sektorze bankowym doświadczenie wzbogacił o sektor ubezpieczeniowy pełniąc funkcję Wiceprezesa w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych odpowiedzialnego za obszar sprzedaży i zarządzania aktywami.

W swojej karierze zawodowej Artur Duda był także Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za obszar ekonomiczno-finansowy w Polskim Cukrze S.A. oraz Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży.

Artur Duda