Do kogo jest kierowana nasza oferta?

Naszą ofertę kierujemy do firm z województwa podlaskiego.  Posiadamy kilka form finansowania dla sektora MŚP
(mikro, mali i średni przedsiębiorcy ) oraz dużych przedsiębiorstw (pożyczka pomocowa)

Micro

Do 10 Pracowników Roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 milionów euro

Małe

Do 50 Pracowników Roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 10 milionów euro

Średnie

Mniej niż 250 Pracowników Roczny obrót mniejszy niż 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny mniejszy niż 42 milionów euro

Kto może ubiegać się o POŻYCZKĘ ?

Przedsiębiorcy z sektora MŚP( mikro, mali i średni) oraz duzi (w przypadku pożyczki pomocowej)
posiadający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie województwa podlaskiego


  • Oprocentowanie od 1,5% dla pożyczek z pomocą de minimis
  • Oprocentowanie pozostałych pożyczek od 6,78%
  • Kwota pożyczki od 10.000,-
  • Oprocentowanie zmienne, okresowo stałe lub stałe (dla wybranych produktów)

Obrotowa

Kwota od 10.000,- do 1.500.000,- , okres kredytowania do 60 m-cy, cel: bieżąca działalność gospodarcza.

Eksportowa

Kwota od 10.000,- do 500.000,-, okres kredytowania do 72 m-cy cel: wsparcie eksportu.

Na nieruchomość

(zakup, budowa, modernizacja), kwota od 10.000,- do 3.000.000, - okres kredytowania do 180 m-cy.

inwestycyjna

kwota do 2 mln,- , okres kredytowania do 96 m-cy, cel: Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych ruchomości niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej

Konsolidacyjna

kwota do 3.0 mln ,- okres kredytowania do 120 m-cy, cel: spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą (max. 10% spłacanych zobowiązań)

ANTYINFLACYJNA

Pożyczka z pomocą de minimis; kwota: maksymalnie 1,5 mln PLN; oprocentowanie stałe 5% w skali roku; okres kredytowania do 72m-cy; cele: inwestycyjno-obrotowe nakierowane na przeciwdziałanie skutkom podwyższonej inflacji;

Więcej szczegółów w zakładce OFERTA

NADZWYCZAJNA

Pożyczka z pomocą de minimis; kwota: maksymalnie 1,0 mln PLN; okres kredytowania do 72 m-cy; oprocentowanie stałe 1,5% w skali roku; cele: inwestycyjne, inwestycyjno-obrotowe i obrotowe związane z odbudową miejsc pracy (zachowaniu ciągłości działania przedsiębiorcy) po zajściu zdarzeń losowych.

Więcej szczegółów w zakładce OFERTA

Opinie naszych Klientów

Czyli co myślą nasi dotychczasowi Klienci.

Andrzej

Właściciel

Nisko oprocentowana pożyczka jest mocnym i bezbolesnym zastrzykiem środków finansowania dla mojej firmy

Patrycja

Właściciel

Sprawnie pozyskane środki przeznaczyłam na budowę magazynu pod sklep internetowy, który z powodzeniem prowadzę od kilku lat.