money-2724241_1920

Zmiana oprocentowania pożyczek

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, informujemy, iż stopa bazowa obowiązująca w Polsce od dnia 01.11.2023r. wynosi 6,35%.

Od 01.11.2023r. w Podlaskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach udzielanych na warunkach rynkowych obowiązuje oprocentowanie od 6,95% dla pożyczki eksportowej oraz od 7,45% dla pozostałych pożyczek.