pexels-george-becker-129492

Zmiana oprocentowania pożyczek

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, informujemy, iż stopa bazowa obowiązująca w Polsce od dnia 01.01.2024r. wynosi 5,68%.

Od 01.01.2024r. w Podlaskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach udzielanych na warunkach rynkowych obowiązuje oprocentowanie od 6,28% dla pożyczki eksportowej oraz od 6,78% dla pozostałych pożyczek.