pexels-olia-danilevich-5466806

Zmiana oprocentowania pożyczek

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, informujemy, iż stopa bazowa obowiązująca w Polsce od dnia 01.02.2022r. wynosi 2,04%.

Od 01.02.2022r. w Podlaskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach obowiązuje oprocentowanie zmienne od 3,04% dla pożyczki eksportowej i płynnościowej oraz od 4,04% dla pozostałych pożyczek.