sale-3112120_1280

Zmiana oprocentowania pożyczek

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, informujemy, iż stopa bazowa obowiązująca w Polsce od dnia 01.07.2022r. wynosi 5,81%.

Od 01.07.2022r. w Podlaskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach obowiązuje oprocentowanie od 6,56% dla pożyczki eksportowej i płynnościowej oraz od 7,31% dla pozostałych pożyczek.