pexels-steve-johnson-1006060

Zmiana oprocentowania pożyczek

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, informujemy, iż stopa bazowa obowiązująca w Polsce od dnia 01.04.2022r. wynosi 3,42%.

Od 01.04.2022r. w Podlaskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przy pożyczkach obowiązuje oprocentowanie od 4,42% dla pożyczki eksportowej i płynnościowej oraz od 5,42% dla pozostałych pożyczek.